català ·  castellano

En l'actualitat, la Junta del Patronat de la Fundació Pere Badia està composada per:

President Eduard Rovira Gual
Secretària Margaret Rovira Güell
Tresorer Gabino Zorrilla Gonzàlez
Administrador Miquel Àngel Lecha Mercadé
Vocal Mn. Joaquim Gras Minguella
Vocal Josep Arasa López
Vocal Vacant
Director FPB Carles Miracle Agràs