català ·  castellano

En l'actualitat, la Junta del Patronat de la Fundació Pere Badia està composada per:

President Eduard Rovira Gual
Secretària Vacant
Tresorera Rosalia Magriñà Pijuan
Administrador Miquel Àngel Lecha Mercadé
Vocal Mn. Francesc Esteso Cuenca
Vocal Lluís Suñé Morales
Vocal Josep Arasa López
Director FPB Carles Miracle Agràs