català ·  castellano

Tal i com contempla la normativa de la Generalitat, el centre disposa de tots els professionals necessaris, formats específicament en l'àmbit de la gent gran. Disposem de:


Personal d'atenció directa
 • Responsable Higienico-Sanitària
 • Metge
 • Infermeria
 • Auxiliars de Gerontologia
 • Psicòloga
 • Treballadora Social
 • Educadora Social
 • Terapeuta Ocupacional
 • Fisioterapeutes
Personal d'atenció indirecta
 • Director
 • Sots-directora
 • Administració
 • Recepció
 • Manteniment