Canal Étic


FUNDACIÓ PRIVADA PERE BADIA és una entitat fermament compromesa amb el compliment normatiu, les bones pràctiques, la transparència, la igualtat, la sostenibilitat i l'eficiència, tant en les relacions amb el personal com amb tercers.

A l'efecte de donar compliment a aquests principis, s'ha implantat un Canal Ètic, el qual podrà ser utilitzat per part de qualsevol persona.

El Canal Ètic permet que les comunicacions puguin dur-se a terme de manera segura, confidencial i anònima a través d'una plataforma digital on l'informant podrà mantenir-se en contacte amb l'organització preservant la seva identitat.

A aquest efecte, s'ha creat un procediment i s’ha nomenat a una persona encarregada de gestionar les comunicacions d’aquest Canal.

La informació facilitada a través del Canal Ètic es tractarà als únics efectes d'analitzar, detectar, denunciar i, en el seu cas, evitar conductes potencialment il·lícites

El Canal Ètic és gestionat per una entitat externa, garantint així la màxima confidencialitat, independència, eficàcia i objectivitat respecte a les comunicacions que es realitzin.

Pot consultar el protocol de gestió del Canal Ètic a través del següent enllaç: DESCARREGAR

Igualment, pot realitzar qualsevol comunicació través del següent enllaç

FORMULARI NOTIFICACIÓ

o consultar l'estat de la seva comunicació a través del següent:

GESTIONAR COMUNICACIÓ