Condicions d'ús

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL I ÚS DELS CONTINGUTS:

Els textos, imatges, so, vídeo, dissenys interactius de pantalla, dissenys gràfics, informacions generals o especialitzades i la resta dels continguts d'aquesta Web són propietat del TITULAR DEL PORTAL o de tercers que han llicenciat al TITULAR DEL PORTAL per al seu ús.

Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquesta Web formen part dels drets de propietat industrial del TITULAR DEL PORTAL quedant prohibida qualsevol modalitat de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l'expressa autorització del TITULAR DEL PORTAL. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d'aquesta Web sense el previ i exprés consentiment del TITULAR DEL PORTAL, tret que s'indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts al TITULAR DEL PORTAL, i no suposa la concessió de llicència alguna a l'usuari. Queda terminantment prohibida la seva utilització per a finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, la moral o l'ordre públic, que poguessin lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

No es permet la modificació dels originals d'aquest Site de cap manera, o la reproducció, exhibició pública, presentació o distribució o qualsevol altra utilització dels mateixos per a alguna finalitat comercial o pública, tret que EL TITULAR DEL PORTAL així li autoritzi prèvia i expressament per escrit i per determinats materials. A l'efecte d'aquestes condicions, està prohibit qualsevol ús d'aquests materials en qualsevol un altre web site o en un entorn informàtic en xarxa, qualsevol que fos la finalitat. L'autorització concedida per utilitzar aquest Site s'entendrà automàticament revocada en cas d'infringir qualsevol d'aquestes condicions, estant obligat a destruir immediatament qualsevol informació obtinguda o impresa del Site.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS:

EL TITULAR DEL PORTAL no garanteix que la informació d'aquest lloc web sigui correcta, estigui actualitzada ni sigui completa, i aquest lloc pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

EL TITULAR DEL PORTAL no assumeix cap responsabilitat (i rebutja expressament qualsevol responsabilitat) sobre l'actualització d'aquest lloc per mantenir la informació actualitzada ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l'usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei, producte o tema descrit en aquest lloc.

EL TITULAR DEL PORTAL tampoc assumeix responsabilitat pels danys i perjudicis que l'usuari pugui sofrir per la falta de disponibilitat o de funcionament del site i/o de tots o alguns dels seus elements, informacions, serveis, continguts, etc., o per la falta de veracitat o exactitud de qualsevol d'ells, així com pels danys i perjudicis que l'usuari pugui sofrir a través d'espais accessibles d'internet, com a pàgines web, etc., mitjançant hípervincles o links establerts en el site.

NOM D'USUARI I CLAU D'ACCÉS:

En cas que alguna pàgina d'aquest Site requereixi l'ús de claus d'accés, vostè serà responsable de protegir-la enfront d'usos i revelacions no autoritzades. Qualsevol ús d'aquest Site emprant el seu nom i clau d'accés serà responsabilitat seva. Informi immediatament al TITULAR DEL PORTAL en cas que adverteixi qualsevol ús o revelació no autoritzada de la seva clau d'accés. L'usuari tan sols podrà triar com a clau paraules, números o conjunts de tots dos que no siguin contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic. Queda prohibida la utilització de claus que, de qualsevol manera, suposin violació del dret de propietat industrial i intel·lectual, o coincideixin o s'assemblin a denominacions socials o eslògan publicitaris, quan manqui just títol per fer-ho. Els danys i perjudicis que sofreixi el propi usuari, o generi a tercers, com a conseqüència d'utilitzar claus i contrasenyes d'accés que vulnerin l'aquí disposat seran de l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari.

CONNEXIONS A ALTRES WEB SITES:

Les connexions d'aquest Site a web sites de tercers s'han establert únicament com una utilitat per a l'usuari. En cas d'utilitzar aquestes connexions, s'abandonarà aquest Site. EL TITULAR DEL PORTAL no ha revisat tots els websites de tercers, i no controla ni és responsable dels mateixos o del seu contingut. En conseqüència, EL TITULAR DEL PORTAL, no recolza ni fa declaració alguna respecte a dites web sites, o qualsevol informació, programari o altres productes o materials que es trobin en els mateixos, o qualsevol resultat que pugui aconseguir-se mitjançant la seva utilització. L'usuari serà l'únic responsable en cas de decidir accedir a qualsevol dels websites de tercers connectats a aquest Site.

MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS:

EL TITULAR DEL PORTAL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tots els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu website.

TRADUCCIONS:

El text d'aquest lloc web pot estar disponible en idiomes que no siguin l'espanyol. El text pot haver estat traduït per una persona o per un programari informàtic, sense intervenció ni revisió humana. Aquestes traduccions es proporcionen per a la seva comoditat, i EL TITULAR DEL PORTAL no garanteix que la traducció sigui precisa o completa, tant si és una traducció automàtica com si l'ha realitzat una persona.

LLEI APLICABLE I FÒRUM:

EL TITULAR DEL PORTAL perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions d'Ús com qualsevol utilització indeguda del seu website exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Per dirimir les possibles qüestions sobre l'ús d'aquesta web o els seus continguts es regiran i s'interpretaran conforme a les presents Condicions d'Ús, l'Avís Legal i la legislació espanyola, sotmetent-se les parts, tret que una llei no ho permeti, a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls en virtut del seu domicili.