JUNTA

En l'actualitat, la Junta del Patronat de la Fundació Pere Badia està formada per:

  President   Sr. Eduard Rovira Gual
Secretària Sra. Margaret Rovira Güell
Tresorer Sr. Gabino Zorrilla Gonzàlez
Administrador Vacant
Vocal Mn. Joaquim Gras Minguella
Vocal Sr. Josep Arasa López
Vocal Sra. Dolors Garri Riambau
Director FPB Sr. Carles Miracle Agràs